Cần bán bò lai sin tại dak lak ,giống bò lai sin đẹp gia đình hiện đang nuoi do không có người chăm sóc nên cần bán: liên hệ :0976718540 vào xem video tại www.diaocsaigonacb.com